• icon-1 Планиране
    Планирането на ремонта е изключително важно за постигането на целите Ви и крайния успех. Ние ще ви консултираме и предложим най-добрия вариант, подкрепен с примери от нашия дългогодишен опит!
    Виж повече!
  • icon-2 Проектиране
    Предлагаме изготвяне пълен комплект архитектурни и строителни проекти за жилищни сгради, включително проекти по: конструкция, eлектрически инсталация, ВиК, отопление и вентилация и др.
    Виж повече!
  • icon-3 Изпълнение
    Изпълнението на ремонта протича гладко и качествено, когато всичко е добре планирано. На база предварително изготвения план извършваме всички необходими дейности по изпълнението за маскимален резултат.
    Виж повече!