Планиране

Планирането е един от най-важните компоненти при изготвянето и разработването на проект. За да извършим добро планиране, ние извършваме безплатен оглед на вашето място и се свързваме с Вас в най-кратки срокове.

Планирането 1 включва изчисление за нужните материали, начин на изработка, както и време по-което ще се прави ремонта. Един от най-често задаваните въпроси е “кога да направя ремонт?”. Първо, много по-лесно и качествено се ремонтира, ако в обекта няма мебели и не се живее. Най-подходящото време за ремонт е пролетта и есента, защото през този период всичко съхне по-бързо.  Организацията на ремонта и проектирането трябва да започне поне една седмица преди началото на ремонта, за да се постигнат най-добри резултати.

При планирането се определя и с какви материали да се работи. Ние винаги препоръчваме най-качествените материали и технологии за конкретния случай, като същевременно Ви запознаваме с особеностите им. Важно е да се подбере подходящия материал за конкретния обект като се вземат предвид особеностите на мястото.

За да Ви помогнем при планирането е нужно да се свържете с нас и да заявите безплатен оглед!